dijous, 13 de desembre del 2012

Mesures per prevenir el dolor a l'esquena

      
Mesures:
Organitzar les activitats de forma que:no estiguem asseguts de peu,tombats,fregant....durant llarg període de temps,procurant alternar les feines que requereixen postures estàtiques de peu,seguda o en moviment.
Intercalar períodes i petits descansos entre feines,ens serviran per estirar-nos, relaxar-nos...

dimecres, 12 de desembre del 2012

El mal d'esquena als estudiants.

Els estudiants ens hem habituat a estar en males posicions per a l'esquena ja que sempre estam o escriguent o al ordinador però sempre estam amb una mala postura, perquè avui en dia nins des de ben joves tenen problemes d'esquena.

dilluns, 5 de novembre del 2012

Bones i males postures i malalties relacionades amb l'esquena

Una bona postura es indispensable per evitar malalties poc importants com la lumbàlgia (dolor d'esquena lleu i persistent) o torticolis(dolor agut i potent del coll). També hi ha de mes greus com l'escoliosi. Lo millor per evitar-les cal d'una bona postura al seure, tombar-se, agafar pes...
Escoliosis
Deformació severa de la columna a qual es tora d'un costat a un altre. Sol anar acompanyada de coses encara mes greus com paràlisi cerebral.
                                         Escoliosis
Hèrnia discal
Malaltia amb efectes semblants a la lumbàlgia però de caràcter crònic. Sol afectar a gent major que ha treballat al camp o a gent menor de 45 anys que ha tingut males postures de petits. Cal duna operació per poder curar-la.


                                            Hernia discal
Paraplegia i Tetraplegia
Paràlisi de les extremitats inferiors (paraplegia) o de les quatre(tetraplegia). Estan ocasionats per rotures de medul·la espinal i son inoperables i incurables.
                                       Tetraplejía