dijous, 13 de desembre del 2012

Mesures per prevenir el dolor a l'esquena

      
Mesures:
Organitzar les activitats de forma que:no estiguem asseguts de peu,tombats,fregant....durant llarg període de temps,procurant alternar les feines que requereixen postures estàtiques de peu,seguda o en moviment.
Intercalar períodes i petits descansos entre feines,ens serviran per estirar-nos, relaxar-nos...

dimecres, 12 de desembre del 2012

El mal d'esquena als estudiants.

Els estudiants ens hem habituat a estar en males posicions per a l'esquena ja que sempre estam o escriguent o al ordinador però sempre estam amb una mala postura, perquè avui en dia nins des de ben joves tenen problemes d'esquena.